Sunday, February 18, 2007

Sunday Post: A Welsh Church in the Northwest


Ein Tad yn y nefoedd,
sancteiddier dy enw,
deled dy deyrnas,
gwneler dy ewyllys,
ar y ddaear fel yn y nef.
Dyro inni heddiw ein bara beunyddiol;
a maddau inni ein troseddau,
fel yr ym ni wedi maddau
i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid a'n dwyn i brawf,
ond gwared ni rhag y r un drwg.

Oherwydd eiddot ti yw'r deyrnas
a'r gallu a'r gogoniant
am byth. Amen.


(The Lord's Prayer)

7 comments:

z said...

(silverlight says;) Is there a Welsh settlement in Oregon?
^That would be interesting.

pepektheassassin said...

I don't think there is a 'settlement' of Welsh--but there are several groups dedicated to preserving the culture and the language. This little church is one of several in the area.

chiefbiscuit said...

That's amazing - I'm all for the preservation of cultures and language. The Lord's Prayer looks beautiful in Welsh - and I know it would sound divine!

Pam said...

I would love to hear this spoken.

Tammy said...

Very cool to see that prayer in a language I've never seen. Thanks for sharing ;)

twitches said...

I like the spoken idea - can you post one of those audio thingys?

pepektheassassin said...

Hey...I can't speak Welsh. :(